Polityka prywatności

 1. Definicje:
  1. Serwis – blog dostępny pod adresem https://zdrowa-kuchnia.com,
  2. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników poprzez Serwis.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Onaczone Paulina Brzezina z siedzibą w Gliwicach. NIP: 6312597979, REGON: 368056231.
 4. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu odpowiedzi na wysłane pytanie, wyświetlenie dodanego komentarza itp.
 7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. W dowolnym momencie masz prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych podanych w Serwisie.
 9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. O wszelkich zmianach będę informować informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu, nie są w żaden sposób przeze mnie nadzorowane i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 11. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – dane kontaktowe znajdują się w zakładce – O mnie.

Kategorie przepisów