Regulamin

Regulamin bloga "Zdrowa-Kuchnia"

I. Informacje wstępne

Materiały zgromadzone na Blogu udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z materiałów Bloga jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków korzystania z Bloga. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Bloga jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Blog informuje użytkowników mailowo o każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu.

II. Definicje

Blog – strona internetowa www.zdrowa-kuchnia.com

Użytkownik – każda osoba przeglądająca Blog

Społeczność – Użytkownicy Bloga, którzy założyli Konto na Blogu

Materiał – dowolna treść opublikowana na Blogu (przepis, zdjęcie, grafika, komentarz)

Konto – zbiór danych umożliwiających autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika w Społeczności.

III. Ogólnie o korzystaniu z Bloga

Korzystanie z Bloga jest bezpłatne. Ma na celu znalezienie informacji wśród materiałów opublikowanych na Blogu.

V. Prawa autorskie

Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych na Blogu nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

VI. Społeczność Bloga Zdrowa-Kuchnia

Celem społeczności na Blogu jest umożliwienie Użytkownikom wymiany opinii na temat zamieszczonych Materiałów oraz umieszczanie Materiałów w Ulubionych.

Społeczność jest dostępna dla wszystkich Użytkowników.

Aby zostać Członkiem Społeczności należy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego, wypełniając pola obowiązkowe oraz wypełnić lub pozostawić puste pola nieobowiązkowe. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

VII. Konto

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno Konto na Blogu.

Blog nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wejścia w posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie.

Nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

Ponownej aktywacji na Blogu wymagają Konta, po zmianie adresu e-mail Użytkownika.

Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

Konta nie aktywowane w ciągu 24 godzin, zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowane.

Użytkownik może samodzielnie usunąć założone przez siebie Konto.

Usunięcie Konta jest równoznaczne z wykasowaniem danych Użytkownika.

IX. Zmiany w regulaminie

Rozwój Bloga, zmiany w ustawodawstwie rozwój technologii internetowej może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie.

O każdej zmianie Użytkownicy będą niezwłocznie powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej.

Korzystanie przez Użytkownika ze stron Bloga po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

Niniejszy regulamin Bloga wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2011r.