Regulamin

 1. Definicje:
  1. Serwis – blog dostępny pod adresem https://zdrowa-kuchnia.com,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu,
  3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i obowiązuje wszystkich Użytkowników.
 3. Wszystkie informacje podane w Serwisie mają charakter wyłącznie hobbystyczny, edukacyjny i informacyjny. Nie gwarantują powtarzalności efektu ani profesjonalnej porady o charakterze medycznym, psychologicznym, prawnym itp.
 4. Niniejszy Serwis stanowi zasób publiczny przekazujący informacje ogólne, które mają na celu być poprawne, kompletne i aktualne, czego jednak nie obiecuje ani nie gwarantuje. Przed skorzystaniem z zawartych w nim informacji (na przykład zdrowotnych) zaleca się skorzystać z porad profesjonalisty w danej dziedzinie.
 5. Treści i komentarze niezgodne z Regulaminem będą usuwane przez administratorów Serwisu.
 6. W Serwisie niedopuszczalne jest publikowanie:
  1. treści o charakterze wulgarnym, oszczerczym, obraźliwym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim lub w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy czy nienawiści,
  2. treści naruszających prawa osób trzecich,
  3. reklam, spamu oraz treści, które łamią prawa autorskie.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i informacje publikowane na stronach Serwisu.
 8. Administrator Serwisu ma prawo do usuwania treści łamiących Regulamin bez uprzedniego informowania i zgody Użytkownika, który je umieścił.
 9. Wszelkie zdjęcia potraw publikowane w Serwisie są autorskie i stanowią własność autora.
 10. Zdjęcia ziół są opisane ich pochodzeniem:
  1. W przypadku zdjęć pochodzących z zewnętrznych serwisów podaję zawsze ich źródło. Należy zapoznać się z licencją, jaką objęte jest dane zdjęcie.
  2. Zdjęcia opisane jako zbiory własne są własnością autora Serwisu i nie należy ich używać bez jego zgody.
 11. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób zdjęć i materiałów bez zgody autora.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kategorie przepisów