03

wrz 11

Porzeczka zwyczajna
Owoce porzeczki zwyczajnej. Kochcice, woj. śląskie. Zbiory własne

Porzeczka zwyczajna

(Ribes rubrum L.)

Rodzina:

Agrestowate

Nazwy regionalne:

Porzeczka czerwona, porzeczka pospolita

Kategorie przepisów