29

maj 12

Jabłoń dzika
Jabłoń dzika. Kąty Drugie, woj. lubelskie. Zbiory własne

Jabłoń dzika

(Malus sylvestris (L.) Mill.)

Rodzina:

Różowate

Nazwy regionalne:

Jabłoń rajska, płonka

Kategorie przepisów